U bevindt zich hier: Startpagina » Word klant !

Word klant !

In de praktijk ontmoeten we veel ondernemers die de voordelen van een goede fiscale planning en goede administratieve organisatie onderkennen. Vaak echter schrikken zij terug voor de administratieve molen die gepaard gaat met de verandering van boekhouder.

Dat is echter voor niets nodig. Ook hierin zullen wij het voortouw nemen en alle stappen maximaal van U overnemen. Hieronder vindt U de meest gestelde vragen bij de overgang van uw boekhouding welke wij in de praktijk vaak tegenkomen.

Wanneer kan ik van boekhouder veranderen ?
Kan mijn boekhouder mijn documenten inhouden ?
Wat met nog openstaande facturen ?
Wanneer van boekhouder veranderen ?
Worden de afspraken vastgelegd ?
Hoe wordt de overdracht geregeld ?

Wanneer kan ik van boekhouder veranderen ?

Je mag op elk ogenblik van boekhouder veranderen. Heb je een schriftelijk contract : dan moet je de opzeggingstermijn opgenomen in het contract respecteren. Een overeenkomst strekt de partijen immers tot wet.
Is er geen schriftelijke overeenkomst, dan kan je op elk ogenblik de samenwerking stop zetten. Best voorzie je een redelijke overgangsperiode zodat alles in de praktijk vlot kan verlopen.

Kan mijn boekhouder mijn documenten inhouden ?

Neen, er bestaat geen retentierecht voor boekhouders. Je moet als ondernemer immers steeds kunnen beschikken over je documenten zodat je aan al je fiscale en juridische verplichtingen kan voldoen. Ook deontologisch is het niet toegelaten voor een boekhouder om documenten in te houden totdat bijvoorbeeld alle facturen betaald zijn.

Wat met nog openstaande facturen ?

Facturen mbt geleverde prestaties dienen natuurlijk voldaan te worden. De afgifte van de boekhouding is echter niet gekoppeld hieraan. Deontologisch zijn wij verplicht U echter aan te manen tot betaling van de openstaande facturen van onze collega.

Wanneer van boekhouder veranderen ?

Idealiter verander je van boekhouder na afsluiting van een boekjaar. wij kunnen dan met een nieuw boekjaar starten. In de praktijk wordt er echter van boekhouder veranderd omwille van te weinig service of niet optimale planning en advies. In dat geval verander je best zo snel als mogelijk zodat we het lopende boekjaar en het nog niet afgesloten boekjaar eventueel nog kunnen bijsturen. Een jaar eerder is een jaar gewonnen.

Worden de afspraken vastgelegd ?

Normalerwijze zullen wij eerst een gesprek voeren over uw boekhouding en financiële situatie. Hieruit zal snel blijken of wij een meerwaarde kunnen bieden voor jou onderneming. Vervolgens maken wij
afspraken over onze samenwerking voor de toekomst. Dit leggen we vast via een schriftelijke overeenkomst (opdrachtbrief) waarin we volledig transparant zijn over verwachtingen en aangerekende tarieven. (het vastleggen van de afspraken is trouwens een deontologische verplichting voor ons).

Hoe wordt de overdracht geregeld ?

Je kan bij je vroegere boekhouder zelf afspraken maken over het afhalen van je documenten en de afhandeling van het dossier. Voor de volledigheid en voor uw gemak is het echter gemakkelijker om aan ons een schriftelijke volmacht te verstrekken voor overdracht van de boekhouding. Wij maken dan een afspraak met onze collega en zorgen voor de afhaling van de boekhouding. Tegelijk bent U dan zeker dat alle documenten overgedragen worden.